CONTENT WARNING

The contents of this blog and the language used herein are "mature" and suited only for non-idiot adults. Stay away if you do not wish to be offended. You've been warned !

Jan 13, 2013

സമകാലീനകലയെ കണ്ടം‌-പറി ആക്കുന്ന വിധം
കൊച്ചിബിയന്നാലെക്ക് ബദൽ എന്നോ മിനിബിനാലെ എന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട "Grand Kerala Contemporary Art Fair"  എന്നൊരു സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് ചില സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് ഇന്നവിടെ പോയിരുന്നു. സംഗതി സാക്ഷാൽ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നൊരു സമിതി 3000 പെയിന്റിംഗുകളെ പത്രദ്വാരാ ക്ഷണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം വർക്കുകളെ കോണ്ട്രാക്റ്റ് പണിക്കാർ അയയിൽ ജട്ടി അലക്കി വിരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൊട്ടാരത്തിണ്ണ മുതൽ നീളുന്ന ഒരു സെറ്റ് പ്രദർശന പലകളിൽ ക്ലിപ്പിട്ട് ഞാത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ലളിതകലാ അക്കാദമി, ടൂറിസം വകുപ്പ് എന്നിവയും കൌമുദി ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായാണു ഗ്രാന്റ് കണ്ടമ്പററി ആർടിനെ ജനകീയമാക്കാൻ ഇറങ്ങീരിക്കുന്നത് എന്നാണു അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോഡിന്റെ മൂട്ടിൽ ഇരുന്ന ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനീലെ പയ്യൻ പറഞ്ഞത്.

കലാപ്രദർശനം സൌജന്യമാണ്, പൊതുജനത്തിനു തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നല്ല കാര്യം. കുറേയേറേ കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും - ചിലരുടെ എങ്കിലും വർക്കുകൾ വിറ്റ് പോകാനും - ഒരു വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന സദ്‌പ്രവർത്തി. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പോസിറ്റിവ്സ് അല്ലാതെ ബാക്കിയൊക്കെ പരമദയനീയമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. കൊച്ചി ബിയന്നാലെയുടെ സംഘാടകർക്കെതിരേ ചാനലുകളിൽ ഇരുന്ന് മത്സരിച്ച് വളിവിട്ട തമ്പ്രാന്മാർ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും കലാകാരന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നൊക്കെയാണ്. ഏതായാലും തമ്പ്രാന്മാരൊക്കെ അവരുടെ നിലവാരം കാണിച്ചു എന്നതാണു സത്യം. ഇതാണു 2013ലും കേരളജനത അർഹിക്കുന്ന ക്യുറേറ്റിംഗ് നിലവാരമെങ്കിൽ... അണ്ണാ നമിച്ച് !

കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം ആർട്ട് ഗ്യാലറിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ തൂടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലുമായിക്കാണണം. അതിനു ഒരു പെയിന്റിംഗ് പ്രദർശനത്തിനുള്ള കാൽക്കാശിന്റെ  സൌകര്യം ഇപ്പോഴും ഇല്ല (5 കോടി “തുലച്ച്” ബിയന്നാലെക്ക് ദർബാർ ഹാൾ നവീകരിച്ചു എന്ന കൊച്ചിബിയന്നാലെക്കെതിരേ ഉയർത്തിയ ആരോപണം സ്മരണീയം:)). പിൻ അപ്പ് ബോഡുകളിൽ ക്ലിപ്പടിച്ച് അതുമ്മേ ഞാത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണു പെയിന്റിംഗുകൾ. ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല. കറുത്തപിന്നണി ഉള്ള ചില പെയിന്റിംഗുകൾ -- അവയിലെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ കൊണ്ടുതന്നെ ഊഹിക്കാം -- ചെറിയ വ്യാസമുള്ള സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നിയന്ത്രിതമായ ലൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന്. അങ്ങനുള്ളവയൊക്കെ നേരേ വെയിലടിക്കുന്ന ജനാലയ്ക്ക് എതിരേ കൊണ്ട് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫലത്തിൽ എണ്ണച്ചായത്തിലും വാർണിഷിലും തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം പെയിന്റിംഗിനെ നാശമാക്കുകയാണ് (അത് വരച്ചവൾ/വൻ  തൂങ്ങിച്ചാവാതിരുന്നാൽ ഭാഗ്യം).

ഒരേ ചിത്രകാരിയുടെ/രന്റെ ഒറ്റസീരീസിൽ വരുന്ന  മൂന്നോ നാലോ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. സമാനാശയവും ശൈലിയും എക്സിക്യൂഷൻ രീതിയും കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് മരപ്പൊട്ടനും മനസിലാകും, ഒരുമിച്ച് ഒരു സീരീസിൽ വേണം അവ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എന്ന്. ഗ്രാന്റ് കേരള കണ്ടം‌പറിയിൽ ഒരേ സീരീസിലെ നാലുപടമുണ്ടേൽ നാലു മൂലയ്ക്കാണ്. അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വേണ്ടുകേലാരുന്നു, ഇതതുമില്ല. ഏറ്റവും വലിയ മഹാപാതകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം നിലവാരത്തിൽ “കടൽത്തീരം“, ലാന്റ്സ്കേപ്പ്, എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയം വച്ച് തിരിച്ചാണ് വർക്കുകൾ തൂക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നതാണ് (ഉദ്ധൃതലിംഗമൊക്കെയുള്ള ചില വർക്കുകളുണ്ട്, അതിനും കൂടി വല്ല കമ്പി തീമും കാനായി സാറു ഇവന്റുമാനേജ്മെന്റ് അലക്ക് കമ്പനിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നോ ആവോ) ! മംഗളം പത്രത്തിൽ ആട്ടുകല്ല് കണ്ട് രവിവർമ്മയെ ധ്യാനിച്ച മന്തലേഖകൻ ജിനേഷ് പൂനത്ത് സാറ് എന്ത് വന്നാലും ഈ പ്രദർശനം കാണണം കേട്ടാ, സാറിന്റെ നെലവാരത്തിനൊക്കും ഇത്.

ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആർട്ടുകൾക്ക് ചുമ്മാ ടൈറ്റിലും സ്രഷ്ടാവിന്റെ പേരും മാത്രമായി ഡിറ്റിപിയിൽ അടിച്ച് സൈഡിൽ സെല്ലോടേപ്പിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ 2013ലും പ്രദർശനം ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വർക്കിനെ പറ്റി ഒരു വരിയെങ്ങാൻ ലതിന്റപ്രത്ത് എഴുതി വച്ചത് വായിച്ച് ജനമെങ്ങാൻ മഹാസൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം പഠിച്ച് പോയാലോ എന്നാവണം ഇത് ക്യുറേറ്റി മലമറിച്ചവൻ വിചാരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സിബിഷന്റെയും വർക്കുകളുടെയും തീമുകളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും  ശിവകാശിപ്രസുകളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു  കീറ്റക്കടലാസെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലയർ അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ടൂറിസം വഹുപ്പിനോ കൌമുദി ഗ്രൂപ്പിനോ എന്തിനു ക്യുറേറ്റിയ മന്തനോ തോന്നിയില്ല എന്നത് ജന്മനാട്ടിലൊരു അയൽ‌പക്ക പ്രദർശനം ആസ്വദിക്കാൻ ഓടിച്ചെന്ന ഈതെഴുതുന്നവനെപ്പോലുള്ളവരുടെയും ആ പ്രദർശനത്തിനു മെനക്കെട്ട് സൃഷ്ടികളയച്ച് കൊടുത്തവരുടെയും മോന്തയ്ക്ക് അപ്പി വാരി എറിയുമ്പോലാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഇത്രോം വർക്കുകൾക്ക് ഫ്ലയറുണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പയ്യൻ ചോദിച്ചത് ! പുള്ളി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ വർക്കിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് (ചെവിത്തോണ്ടീടെ വില എഴുതി ഒട്ടിച്ചത് മാതിരി ഒരു സ്റ്റിക്കറിൽ നമ്പരൊണ്ട്)  ഫ്രണ്ടാപ്പീസീ ഇരിക്കണവനോട് ചോയിച്ചാ അവരു കോഡ് നമ്പര് വച്ച് വർക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിത്സ് തപ്പി അയച്ച് തരും. അള്ളാ, പടച്ചോനേ... യെവനോട് എന്തരു പറയാൻ. 

ആദ്യരണ്ട് മൂന്ന് നിരകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തെ മുറിയിൽ ചാളയും അയലയും അടുക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഹൈസ്കൂൾ നിലവാരത്തിലെ കുറേ ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങൾ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, തറയിലും ചുവരിലും ടേബിളിലുമൊക്കെയായി. ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണു നല്ലത് - സസ്യശ്യാമള കോമളം കണ്ട് കണ്ണീന്ന് രക്തം വരും.

ഇതിനെയൊക്കെ  contemporary art എന്ന് വിളിക്കുന്ന തലകൾ അരനിമിഷം പോലും വെയിലോ കാറ്റോ കൊള്ളിക്കാതെ ശ്രദ്ധാപൂർ‌വം ഉപ്പിലിട്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒള്ളത് പറയാമല്ലോ, ഗ്രാന്റ് കേരള കണ്ടമ്പറീടെ രണ്ട് വലിയ ഫ്ലക്സ് പോസ്റ്റർ ഹോർഡിംഗുകൾ കനകക്കുന്ന് പരിസരത്ത് ഉണ്ട്. അതിൽ ടീസർ ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തമ്പ്‌നെയിൽ ചിത്രങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ കണ്ടാലറിയാം, ഒറിജിനൽ എക്സിബിഷൻ ക്യുറേറ്റ് ചെയ്തവനേക്കാൾ വിവരവും കലാബോധവും ഏതോ റിപ്രോഗ്രാഫിക് സെന്ററിൽ ഇരുന്ന് ല്ല പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് .

കൂതറപ്രദർശനരീതിയെയും പരിസരങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ചില വർക്കുകളും ചിത്രകാരൻ/രിമാരും കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നത് മറക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവയേ ഉള്ളൂ അതിൽ “സമകാലിക” ദൃശ്യകല എന്ന നിർ‌വചനത്തിൽ പോലും പെടുത്താവുന്നവ എന്നതാണു ദുഃഖസത്യം. ബുദ്ധനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആലിലയും  കെട്ടിപ്പിടിത്ത/ചുംബന രംഗങ്ങളുടെ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കലപിലകളും സാൽ‌വദോർ ദാലിയുടെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന മൈന്റ്‌സ്കേപ്പ് ശൈലിയും ഒക്കെ തന്നെയാണു ഏറിയകൂറും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത്. ആധുനിക/ഉത്തരാധുനിക/ഉത്തരോത്തരാധുനിക ചിത്രകലാ വർക്കുകളെയോ പുതിയ സങ്കേതകങ്ങളോ, എന്തിനു്, മാറുന്ന സാമൂഹികതയയെയോ പോലും ഈ കലാകാരൻ/രിമാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ പരിശീലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഈ രംഗം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ആസ്വാദകനു പോലും പറയാൻ പറ്റുന്നത്ര ദരിദ്രമാണ് വർക്കുകൾ.

നല്ലതെന്നും, ഇനിയും ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും തോന്നിയ വർക്കുകൾ * :

1. Rivers of Memory series : (I don't remember the artist's name)  (ഒരേ സീരീസിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പല മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ട് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്; ക്രമീകൃത വെളിച്ചത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ എടുത്ത് വരാന്തയിൽ വെയിലത്ത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു.)
2. Portrait of a poet, Portrait of a Butterfly : Francis Antony  (മിക്സഡ് മീഡിയം വർക്ക്, ഗംഭീരം)
3. 2 untitled works by Bimi Roy (ടിപ്പിക്കൽ  മോഡേൺ ആർട്ട് ശൈലി)
4. Guru : Chandranandan (ഉള്ളടക്കം കൊണ്ട് ഞെട്ടിക്കും)
5. He, She (series) : Krishna J  (ഈ സീരീസില ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിൽ തോന്നിയപാട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്)
6. Exquisite, Harmony (series) : Sibi Martin (ടിപ്പിക്കൽ  മോഡേൺ ആർട്ട് ശൈലി; ഉള്ളടക്കം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വലുപ്പത്തിലല്ല വർക്ക് എന്ന് തോന്നി )


*ഫൊട്ടോഗ്രഫി നിരോധിച്ചിരുന്നത്  കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല.

There was an error in this gadget

Topics | Tags

“ഊത്ത് “ ഫോര്‍ ഈക്വാളിറ്റി (1) Art of Living (1) Biennale (1) British Library (1) cartoon (1) Kerala LAC Election 2011 (1) Life of Pi (1) Matrix the movie (1) Papez-limbus-circuit (1) saraswati (1) Tao of Physics (1) Writing Britain (1) അതിരാത്രം (1) അദ്വൈതവും ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സും (1) അപാര്‍തൈഡ് (1) അമൃതാനന്ദമയി (1) അശ്വമേധം (1) ആണത്ത നിര്‍വചനങ്ങള്‍ (1) ആത്മാവ് (3) ആത്മീയത (4) ആമവാതം (1) ആയുര്‍വേദം (5) ആയുര്‍വേദ തത്വങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയത (2) ആരോഗ്യ മേഖല (9) ആര്യന്മാര്‍ (1) ഇസ്രയേല്‍ (1) ഉണ്ടച്ചുരുട്ട് (3) ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം (2) ഋഗ്വേദം (1) എം.എഫ് ഹുസൈന്‍ (1) എതിരവന്‍ (1) എൻഡോസൾഫാൻ (1) എന്തരോ (4) എളമരം കരീം (1) ഏ. അയ്യപ്പൻ (1) ഐ.എസ്.ആര്‍.ഓ (2) ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ (3) ഓർമ്മ (1) കണ്ണുകള്‍ (1) കമലാസുരയ്യ (1) കല (2) കാളിയംബി (1) കുഴൂര്‍ (1) കൃഷ്ണന്‍ (1) കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ (1) കേരള നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ 2011 (1) ക്ലോണിംഗ് (1) ക്വംകാംബ (1) ഖുര്‍ ആനിലെ സയന്‍സ് (2) ഗീത (1) ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ (2) ചരിത്രം (1) ചര്‍ച്ച (1) ജനിതകം (1) ജീര്‍ണലിസം (1) ജോധ-അക്ബര്‍ (1) ടാറ്റയുടെ കാര്‍ (1) ടിബറ്റ് (1) ഡാര്‍വിന്‍ (1) ഡി.പി.ഇ.പി പാഠ്യപദ്ധതി (2) തത്വചിന്ത (1) തീട്ടം (3) തെരഞ്ഞെടുപ്പുരാഷ്ട്രീയം (3) തേന്‍ ചുമയ്ക്ക് (1) ദേവസേന (1) ദൈവത്തെ തേടുന്ന ലോജിക് (2) ദൈവവിശ്വാസം (5) നരവംശ ശാസ്ത്രം (2) നിരീശ്വരത്വം (2) നോബൽ സമ്മാനം 2010 (1) ന്യായാസനം (1) പരിണാമം (1) പരിണാമസിദ്ധാന്തം (2) പര്‍ദ്ദ (1) പാഞ്ഞാള്‍ അതിരാത്രം (2) പാഠപുസ്തക വിവാദം (1) പാപിലോമാ വൈറസ് (1) പാരമ്പര്യം (1) പാരമ്പര്യ വാദം (3) പിന്നോക്ക ജനത (1) പുരാണങ്ങളിലെ സയന്‍സ് (1) പൈങ്കിളിവിപ്ലവം (1) പൈതൃക അറിവുകള്‍ (1) പൈതൃക ഉഡായിപ്പ് (2) പൈതൃക ജാഡ (1) പ്രണയം (1) പ്രതിഭ (1) പ്രതിരോധക്കുത്തിവയ്പ് (1) പ്രപഞ്ചം (3) പ്രപഞ്ചവികാസം (2) പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം (1) പ്ലസീബോ (1) ഫലസ്തീന്‍ (1) ഫാഷിസം (1) ബൂലോകകവിത (1) ഭക്തിക്കച്ചവടം (1) ഭാരതീയ ശാസ്ത്രപാരമ്പര്യം (3) ഭാഷയിലെ ശ്ലീലാശ്ലീലങ്ങള്‍ (1) ഭാസില്‍ രമിക്കുന്നത് (1) ഭൌതിക ശാസ്ത്രം (1) ഭ്രൂണ രഹിത ഭ്രൂണ കോശം (1) ഭ്രൂണശാസ്ത്രം (1) മതം കൊണപ്പിക്കല്‍ (2) മതേതരത്വം (1) മനസ്സിലായില്ല എന്ന നിഷേധ വാക്യം (1) മനസ്സ് (3) മരുന്നു ഗവേഷണം (4) മരുന്ന് ഗവേഷണം (1) മലയാളിയുടെ ആഹാര ശീലം (1) മാതൃഭൂമി (1) മാധ്യമങ്ങളിലെ പിഴവുകള്‍ (1) മിഡില്‍ ക്ലാസ് സ്നോബറി (1) മൃഗബലി (1) മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം (1) യുക്തിവാദം (2) രാഷ്ട്രീയം (4) ലൈംഗികത (1) വനിതാസം‌വരണ ബില്‍ (1) വര്‍ഗ്ഗീയത (2) വംശീയവിവേചനം (1) വസൂരിയുടെ ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രം (1) വേദാന്തം (5) വൈയക്തികം (1) വ്യവസായ വകുപ്പ് 2006-11 (1) ശാസ്ത്ര തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ (9) ശാസ്ത്രീയത (1) സംഘപരിവാരം (1) സരസ്വതി (1) സംവരണം (1) സംവരണ ചര്‍ച്ച (2) സംവരണവിരുദ്ധത (2) സാനിട്ടറി നാപ്കിന്‍ (1) സാമ്രാജ്യത്വം (1) സായിബാബ (1) സാരംഗി (1) സാഹിത്യം (1) സാഹിത്യനിരൂപണം (1) സാഹിത്യവാ‍രഫലം (1) സാഹിത്യവിമര്‍ശം (1) സി.ആര്‍ . നീലകണ്ഠന്‍ (1) സിനിമ (5) സിനിമയിലെ വേദാന്തം (1) സൈക്കിയാട്രി (1) സ്ഥലമെഴുത്ത് (1) സ്മാട്ട് സിറ്റി (1) സ്വാര്‍ത്ഥികളായ ജീനുക്കള്‍ (1) ഹോക്കിംഗ് (1) ഹോമിയോപ്പതി (4)